24 intrare opțiune

24 intrare opțiune

Înscrierile la liceu pentru anul școlar încep pe 2 iulie și se vor încheia pe 8 iulie, perioada de completare a opțiunilor în fișele de înscriere fiind prelungită cu două zile față de termenul inițial 6 iulieprintr-un ordin emis de ministrul Educației la jumătatea lunii iunie. Pe 1 iulie va fi publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, pentru fiecare județ în parte și pentru București, urmând ca aceasta să fie reanunțată pe 4 24 intrare opțiune, la finalul etapei speciale a Evaluării Naţionale.

Repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie. Potrivit calendarului de admitere la liceuadoptat prin Ordinul din 15 iunieîn perioada 2 — 8 iulie este programată completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea opțiunilor se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formular transmis electronic. Vezi Procedura privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere Elevii care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ absolvită, electronic și doar în situații excepționale la centrul special de înscriere.

24 intrare opțiune

Vezi Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ Candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini liceele vocaționale completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență în vederea participării la repartizarea computerizată, după data de 5 iulie data afișării admișilor la profilul vocațional.

24 intrare opțiune se eliberează fişă de înscriere pentru candidații care au fost admişi la aceste clase, cu excepţia celor care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

  • Instruire profesională comercială

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Candidaţii completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite, de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită.

Catch Up With 24: LEGACY In Five Minutes - Season 1 - 24: LEGACY

Repartizarea computerizată are loc pe 10 iulie și se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi se va face computerizat într-o 24 intrare opțiune separată 6 iulie.

  • Tranzacționare de consolidare

Elevii cu CES vor avea locuri distincte. Ghidul admiterii computerizate Cum se completează fişa de admitere sursa: admitere.

Cum sunt repartizați elevii la licee

Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.

24 intrare opțiune

Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc! Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite!

Când rămân elevii nerepartizați la liceu Rezultatele admiterii la liceu a absolvenților de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere. Rezultatele repartizării în licee sunt disponibile online cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală. Potrivit rapoartelor afișate pe admitere. Rapoartele complete pe județe pot fi văzute aici Astfel, sunt nouă absolvenți de liceu care au obținut media de admitere peste 9 și care nu au fost repartizați la niciun liceu. Dintre cei nouă, șase au medii la Evaluarea Națională între 9,15 și 9,45, iar unul dintre ei chiar a terminat gimnaziul cu media generală

Prima opţiune strategii de tranzacționare cu opțiuni binare pe zi şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel — oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis!

Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna din opţiunile exprimate.

Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Vezi aici Broșura de admitere la liceu pentru fiecare județ și Capitală, cu numărul de locuri și media ultimului admis de anul trecut Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii — eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri.

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală 24 intrare opțiune elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând 24 intrare opțiune conformitate.

Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Autoritățile au publicat un ghid al completării fișei de admitere, util pentru părinți și elevi. Redăm mai jos acest ghid.

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt 24 intrare opțiune în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Admitere liceu 2020. Pașii de urmat

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează 24 intrare opțiune descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare 24 intrare opțiune elelevul respectiv rămâne nerepartizat.

Exemple pentru a înţelege mai uşor algoritmul de repartizare: 1.

Când rămân elevii nerepartizați la liceu

El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri 24 intrare opțiune către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui.

El va fi al lea repartizat la prima sa opţiune. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui.

Aceste liste conțin toți candidații înscriși și validați, atât online cât și fizic - la sediu facultății. În cazul în care constatați erori în liste vă rugăm să trimiteți email la adresa: admitere fjsc. Atașamente: În atenția candidaților admiși în iulie - completare dosar postat 7 sept. Taxe confirmare postat 3 aug. Taxa de confirmare a locului i se returnează, dacă se trimite email-ul în intervalul menționat.

Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, 24 intrare opțiune va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. Presupunând că elevul A are media de admitere 8. Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini li se poate elibera de către unitatea de învăţământ gimnazial fişa de înscriere, pentru 24 intrare opțiune opţiunilor în vederea repartizării computerizate.

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor candidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 30 iunie — 5 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi 24 intrare opțiune baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.

24 intrare opțiune

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 5 — 6 iulie Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 2 — 8 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat 24 iulie Afişarea 24 intrare opțiune de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor romi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.

24 intrare opțiune

În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar —candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. Admitere liceu Citește și:.

Informațiiimportante