Calculator minier

flowerdecor.ro - Studii de master

Tehnici şi tehnologii informatice aplicate Plan învățământ seria:Misiunea programului de master este aceea de a conferi studenţilor competenţe cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti în domeniul aplicativ al calculatoarelor.

calculator minier

Prin însuşirea tehnologiilor moderne de informatică aplicată, formarea unui sistem de gândire ingineresc pragmatic, dar mai ales prin dobândirea abilităţilor de a concepe şi implementa sisteme informatice de conducere cu calculatorul al proceselor industriale, economice sau sociale, prezentul calculator minier îşi propune să formeze ingineri performanţi pe piaţa muncii europene.

Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul în monitorizarea şi conducerea proceselor şi, în special, în proiectarea şi utilizarea calculator minier şi tehnologiilor informatice.

calculator minier

De asemenea se urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe privind utilizarea şi proiectarea sistemelor de conducere cu calculatorul a instalaţiilor de automatizare, a roboţilor şi structurilor CIM, a electronicii de putere utilizată în acţionări electrice sau alte instalaţii industriale. Mă calculator minier Sisteme şi tehnologii informatice Plan învățământ seria:Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Prin însuşirea tehnologiilor moderne de informatică aplicată, formarea unui sistem de gândire ingineresc pragmatic, dar mai ales prin dobândirea abilităţilor de a concepe şi implementa sisteme informatice de conducere a proceselor industriale, economice sau sociale, prezentul program îşi propune să formeze ingineri performanţi pe piaţa muncii calculator minier.

calculator minier

Programul asigură un nivel de competenţă profesională calculator minier, obţinută prin atingerea unui set de obiective, printre care: identificarea problemelor care reclamă un diagnostic corect, rezolvarea lor adecvată şi conceperea strategiilor eficiente de dezvoltare viitoare; familiarizarea cu calculator minier mai noi teorii, mecanisme şi abordări în elaborarea şi implementarea sistemelor informatice care sunt analizate în literatura de specialitate naţională şi mondială; Mă înscriu!

Exploatarea instalaţiilor electrice industriale Plan învățământ seria:Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot calculator minier complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

calculator minier

Programul de master asigură aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de licenţă Inginerie electrică şi pregăteşte specialişti având ca obiective atât aprofundarea cunoştinţelor privind proiectarea, exploatarea şi problematica mentenanţei sistemelor de producere si distribuţie a energiei electrice, cât şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul şi a microprocesoarelor în general şi, în special, în proiectarea şi utilizarea sistemelor electrice.

calculator minier

Sisteme electromecanice Plan învățământ seria:Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Programul de master asigură aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de licenţă Inginerie electrică şi calculator minier specialişti având ca obiective atât aprofundarea cunoştinţelor privind proiectarea, exploatarea şi problematica mentenanţei sistemelor sistemelor electromecanice inteligente, cât şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

calculator minier

Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul şi a microprocesoarelor în general şi, în special, în analiza, proiectarea, utilizarea şi conducerea sistemelor electromecanice inteligente.

Informațiiimportante