Cele mai bune estimări forex

cele mai bune estimări forex

Prezenta machetă include numai informații privind cele mai bune estimări.

Calculul valorii opțiunilor stocurilor

This template shall include information only in relation to the best estimates. Aceste BCN furnizează date anterioare cele mai bune estimări forex pe baza celei mai bune estimări. These NCBs shall provide back data from cum să faci bani buni și reali a best estimate basis. O defalcare în funcție de valoarea nominală este necesară pe baza celei mai bune estimări.

A breakdown by denomination is required on a best estimate basis.

Care sunt cele mai bune instrumente de tranzacționare Forex?

Costurile menționate nu depășesc cele mai bune estimări ale costurilor reale suportate. The costs mentioned shall not exceed the best estimate of the actual costs incurred.

Care sunt cele mai bune instrumente de tranzacționare Forex? Este binecunoscut faptul că uneltele contribuie la creșterea productivității și la îmbunătățirea performanței. De secole, rasa umană a evoluat ca urmare a utilizării uneltelor. De exemplu, cu de ani în urmă, oamenii erau nevoiți să parcurgă distanțe lungi pentru a intra în contact cu o altă persoană - de asemenea, un fapt.

Cifrele reprezintă cele mai bune estimări disponibile la data publicării. Figures are best estimates available at the time of publication. Cazurile cu "vârsta" necunoscută se redistribuie utilizând cele mai bune estimări naționale. Cases where 'Age' is unknown shall be redistributed using best national estimates. Se va obține astfel variația celei mai bune estimări care are legătură strict cu modificarea acestor ipoteze.

Translation of "mai bune estimări" in English

This will provide the variation of Best Estimate strictly related to changes in these assumptions. Astfel de date suplimentare urmează să fie raportate pe baza celei mai bune estimări. Such supplementary data are to be reported on a best estimate basis. Cele mai bune estimări noastre ne plasează aproximativ patru ore de pe Pământ.

Care sunt cei mai buni traderi forex din lume? Publicat in January 13, · Fara comentarii Oricine isi incepe aventura pe piata interbancara, ajungand la tranzactionare cu bani reali dupa o perioada serioasa de studiu si de tranzactii forex in cont demo, are aspiratii mari.

Our best estimates place us some four hours from Earth. În acest caz, nu este necesar să se procedeze la calcularea separată a celei mai bune estimări și a marjei de risc.

In this case, separate calculations of the best estimate and the risk margin shall not be required. Pentru determinarea celei mai bune estimări a unui provizion, trebuie luate în considerare riscurile și incertitudinile care afectează inevitabil multe evenimente și împrejurări.

Perechi de tranzacționare Forex – Cum să tranzacționați perechi Forex exotice

The risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances shall be taken into account in reaching the best estimate of a provision. Pentru o entitate, ipotezele actuariale reprezintă cele mai bune estimări ale variabilelor care vor determina costul final al acordării beneficiilor postangajare.

Actuarial assumptions are an entity's best estimates of the variables that will determine the ultimate cost of providing post-employment benefits.

cele mai bune estimări forex

Dacă este necesar, datele retroactive pot fi elaborate pe baza celor mai bune estimări. Where necessary, back data may be based on best estimates. În același timp, însă, acestea au indicat că informațiile furnizate conțin cele mai bune estimări ale prețurilor de piață [86].

Care sunt cei mai buni traderi forex din lume?

At the same time, however, they indicated that the information provided contains best estimates of market prices [86]. Valoarea totală, pentru toate monedele pe țări, a celei mai bune estimări a obligațiilor de asigurare și de reasigurare care aplică prima de volatilitate. Total value, for all currencies by country, of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations subject to volatility adjustment. Rata anuală efectivă a celei mai bune estimări Annual effective rate of the best estimate Se pot utiliza proiecții ale fluxurilor de trezorerie, cum ar fi scenariile centrale, întrucât nu este necesară o reconciliere perfectă cu calculul celei mai bune estimări.

Care Este Cel Mai Bun Indicator Forex?

Cash-flow projections such as central scenarios can be used as no perfect reconciliation with Best Estimate calculation is required. Valoarea ajustării celei mai bune estimări de deschidere generată de variația cursului de schimb valutar în cursul perioadei de raportare.

Amount of adjustment to opening Best Estimate related to foreign exchange variation during the period.

cele mai bune estimări forex

Elemente excepționale care determină redefinirea celei mai bune estimări de deschidere Exceptional elements triggering restating of opening Best Estimate Se indică valoarea celei mai bune estimări raportată la R care face obiectul primei de volatilitate, pentru fiecare linie de afaceri. Indicate the amount of best estimate reported in R subject cele mai bune estimări forex volatility adjustment, for each Line of Business.

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

cele mai bune estimări forex

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

cele mai bune estimări forex

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.

Informațiiimportante