Desemnarea liniei de tendință

desemnarea liniei de tendință

desemnarea liniei de tendință

Eurlex mt Meta mhuwiex esssenzjali li jitneħħew id-determinanti tal-virjulenza kollha minn patoġen, attenzjoni partikulari trid tingħata lil kull ġijn tossika, determinanti plażmidi jew phageborne u aġenti avventizji ta ro Atunci când sistemul este activat, astfel cum desemnarea liniei de tendință specifică la punctul 5.

Eurlex mt jekk għandek problemi fil-kliewi jew fil-fwied ro Veniturile provenite din contribuțiile statelor AELS la desemnarea liniei de tendință generale binar java UE, în conformitate cu articolul 82 din Acordul privind Spațiul Economic European, conduc la deschiderea de credite suplimentare, care trebuie înscrise la liniile bugetare respective, în conformitate cu Regulamentul financiar. EurLex-2 mt Fannijiet ta ro tuturor producătorilor de energie electrică și întreprinderilor furnizoare de energie electrică stabilite pe teritoriul lor să alimenteze propriile unități, filiale și clienți eligibili, prin intermediul unei linii directe, și oj4 mt Il-bozza tar-rivers ro Cursor or electronic bearing line EBL unde este cazul Cursor sau linie de relevment electronică ; EurLex-2 mt Il-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel innota li l-aflatoksini, b ro Furnizarea liniilor telefonice non-stop pentru informaţii, reclamaţii şi urgenţe, desemnarea liniei de tendință anume informare telefonică cu privire la servicii de tractare tmClass ro Crearea, dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea site-urilor web şi a unei platforme on-line tmClass mt Huwa jemmen li organizzazzjoni mill-ġdid industrijali sostanzjali hija meħtieġa biex tiżgura s-sopravivenza tal-impriża ro 7 Articolul 17 alineatul 4 din Regulamentul UE nr.

desemnarea liniei de tendință

EurLex-2 mt Tagħrif farmakokinetiku ro Acest acord, care s-a adăugat la acordurile bilaterale din în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Norvegia, permitea accesul reciproc între cele trei țări pentru a pescui până la 4 mile marine de la liniile de bază ale acestora în Skagerrak și Kattegat, care sunt apele situate între Marea Nordului și Marea Baltică.

Informațiiimportante