Desigur crearea de roboți comerciali

desigur crearea de roboți comerciali

Concluzii desigur crearea de roboți comerciali recomandări 1. Întrucât IA poate avea efecte atât pozitive, cât și negative asupra societății, CESE s-a angajat să urmărească cu atenție evoluțiile conexe, nu numai cele de natură tehnică, ci — în mod explicit — și din punct de vedere etic, social și din perspectiva siguranței.

De aceea, misiunea și obiectivul desigur crearea de roboți comerciali proces vor fi, printre altele, de a spori și extinde cunoștințele cu privire la IA, contribuind astfel la o dezbatere informată și echilibrată, fără a pleca de la cele mai proaste premise sau fără a relativiza la extrem. Totuși, acest proces va avea, de asemenea, ca sarcină importantă și obiectiv de a identifica, a semnala și a monitoriza evoluțiile disruptive din cadrul dezvoltării IA și a celor legate de aceasta, pentru a le aborda în mod adecvat și în timp util.

Acest lucru va duce la sporirea încrederii și la implicarea societății civile și la sprijinirea în continuare a dezvoltării durabile și a utilizării inteligenței artificiale. CESE recomandă ca UE să-și asume un rol motrice la nivel mondial în adoptarea unor cadre de politică globale clare și uniforme pentru IA, în conformitate cu valorile europene și drepturile fundamentale.

  1. Print Astăzi, în cadrul Conferinței SharePoint urmăriți discursul online astăzi, la ora cu prilejul Summitului virtual SharePointam prezentat inovații recente și viitoare în SharePoint și în Microsoftinclusiv Site-uri principale SharePoint, o experiență a angajaților dinamică, antrenantă și personalizată pentru organizația dvs.
  2. Se pun două întrebări pertinente: cine răspunde de ei și cum îi controlăm?
  3. Tweet Electricitatea este azi un bun pe care aproape întreaga omenire îl consideră un drept fundamental, deși există încă destule zone ale lumii care încă nu sunt electrificate.

CESE poate și dorește să-și aducă contribuția în acest sens. Comitetul face în cele ce urmează anumite recomandări. CESE subliniază avantajul concurențial pe care UE îl poate obține un pe piața mondială prin dezvoltarea și promovarea unor sisteme europene responsabile de IA, certificate și etichetate ca atare.

De asemenea, ar trebui investit în acele sectoare ale pieței forței de muncă asupra cărora IA are o influență redusă sau neglijabilă. De asemenea, părțile interesate trebuie să investească în învățarea formală și non-formală, în educație și în cursuri accesibile tuturor, pentru a putea lucra cu IA, dar și pentru a dezvolta competențe care nu vor fi sau nu vor putea fi preluate de IA. CESE este capabil și dispus să joace un rol în acest proces de evaluare.

Efectele corective preventive ale legislației în materie de răspundere civilă ar fi, astfel, prejudiciate și ar apărea un risc moral atât la dezvoltarea, cât și la utilizarea IA, creându-se posibilități de abuz. În cadrul programelor sale, Comisia Europeană trebuie să finanțeze cercetarea privind impactul social al IA și al inovațiilor în materie de IA finanțate desigur crearea de roboți comerciali UE. Inteligența artificială 2.

IA este o noțiune generică pentru un mare număr de sub domenii, precum: cognitive computing [algoritmi capabili de raționament și înțelegere la un nivel mai înalt mai asemănători cu mintea umană ], machine learning algoritmi care învață singuri să îndeplinească sarciniaugmented intelligence colaborare dintre om și mașinăAI robotics IA integrată în roboți.

Cel mai Bun Robot de Trading 2021

Obiectivul central al cercetării și dezvoltării IA este însă automatizarea comportamentului inteligent, precum raționamentul, colectarea de informații, planificarea, învățarea, comunicarea, manipularea, semnalizarea, chiar și crearea, visarea și perceperea. Narrow AI IA restrânsă este capabilă să îndeplinească sarcini specifice.

General AI IA generală este capabilă să îndeplinească orice sarcină intelectuală pe care o poate îndeplini un om. ML include algoritmi care învață singuri să îndeplinească sarcini specifice, fără a fi programați în acest sens. Deep learning DLo formă a ML, folosește structuri de tipul rețelelor neuronale neural networks bazate într-o oarecare măsură pe creierul uman, și care învață prin intermediul exercițiului și prin feedback.

Rezultatul acestor evoluții este desigur crearea de roboți comerciali, între timp, sistemele de IA prin intermediul algoritmilor pot învăța singure, pot fi autonome și pot opera adaptări. Acest lucru a dus la un număr mare de utilizări ale IA: asistenți virtuali, mașini autonome, agregare automată a știrilor, recunoașterea vocii, programe de traducere, programe text-to-speak, comerț financiar automatizat, e-discovery juridic etc.

Dimensiunea pieței de IA este, în prezent, estimată la aproximativ de milioane USD și se așteaptă ca această sumă să crească la 38,8 de miliarde USD până în Oportunități și amenințări legate de IA 3. Să ne gândim la următoarele aplicații: agricultură durabilă, siguranța traficului, un sistem financiar mai sigur, procese de producție mai ecologice, medicină mai bună, muncă mai sigură, educație mai desigur crearea de roboți comerciali, o mai bună administrare a justiției, o societate mai sigură.

Este posibil chiar să contribuie la eradicarea bolii și a sărăciei.

desigur crearea de roboți comerciali

De asemenea, IA poate contribui considerabil la dezvoltarea industriei și la îmbunătățirea competitivității Uniunii Europene. Aceste avantaje ale IA pot fi obținute în mod durabil doar dacă provocările din jurul IA vor fi și ele abordate în mod adecvat. În acest scop, trebuie făcute niște alegeri politice.

Care este impactul IA autonome cu capacitate de auto-învățare asupra integrității, autonomiei, demnității, independenței, egalității, securității și a libertății noastre personale de alegere? Cum ne asigurăm că normele noastre fundamentale, valorile și drepturile omului continuă să fie respectate și garantate?

Aceste date trebuie să fie precise și totodată de bună calitate, variate, suficient de aprofundate și imparțiale.

Cel mai bun robot de trading în : Comparație și ghid complet!

Există o tendință generală de a considera că datele sunt prin definiție obiective, însă este o concepție greșită. Datele sunt ușor de manipulat, pot fi tendențioase, reflectă prejudecăți și preferințe culturale, de gen și de alte tipuri și pot conține erori. Noi, oamenii, trebuie să le desigur crearea de roboți comerciali sistemelor IA și mediului în care acestea sunt mobilizate. Dezvoltarea, mobilizarea și utilizarea sistemelor IA atât la nivel public, cât și comercial trebuie să aibă loc în limitele normelor, valorilor și libertăților noastre fundamentale și ale drepturilor omului.

Prin urmare, CESE solicită elaborarea și stabilirea unui cod deontologic uniform la nivel mondial pentru dezvoltarea, implementarea și utilizarea IA. Se poate face o diferență între securitatea internă și cea externă. Algoritmul este bine programat, nu cedează crash informaticeste rezistent la atacuri informatice hacking?

desigur crearea de roboți comerciali

Este eficace? Este fiabil?

desigur crearea de roboți comerciali

Poate fi el utilizat în condiții de siguranță nu doar în condiții normale, ci și în situații necunoscute, critice sau imprevizibile? Ce influență are capacitatea de autoînvățare asupra securității, mai ales când sistemul continuă să învețe după punerea în funcțiune?

Aceste cerințe ar trebui stabilite în comun de factorii de decizie politică și de specialiștii în IA, de întreprinderi și de organizațiile societății civile. Printre exemple se numără utilizarea IA în activitățile polițienești bazate pe informații, evaluarea cererilor de credite ipotecare sau în procedura de autorizare pentru asigurări.

desigur crearea de roboți comerciali

Inteligibilitatea, controlabilitatea și posibilitatea de a explica procesul decizional al unui sistem de IA este de o importanță crucială în acest sens. Acest lucru este însă valabil, în tot mai mare măsură, și pentru producătorii sistemelor. În plus, ar trebui să se stabilească ce procese decizionale pot sau nu să fie lăsate pe seama sistemelor de IA și când ar trebui să fie de dorit sau obligatorie intervenția umană.

Există multe produse de consum dotate cu IA integrată: aparatură casnică, jucării pentru copii, automobile, dispozitive de monitorizare a sănătății health tracker sau telefoane inteligente.

Toate aceste produse comunică date deseori personale pe platformele cloud ale producătorilor. Mai ales acum când comerțul cu date a explodat, ceea ce înseamnă că datele generate nu rămân la producător, ci sunt revândute către terți, apare preocuparea dacă respectarea vieții private este suficient garantată. Copiii constituie un grup deosebit de vulnerabil. CESE este îngrijorat de aplicațiile IA care vizează în mod explicit influențarea comportamentului și a dorințelor copiilor.

Regulamentul general al UE privind protecția datelor RGPD prevede protecția consolidată a vieții private în ceea ce privește datele personale furnizate în format digital. Din perspectiva dezvoltării IA, trebuie sunt posibilități binare de impozitare atent dacă dreptul la consimțământ informat și la libertatea de alegere în momentul transmiterii datelor, dar și de a avea acces la datele transmise, de a le adapta și verifica în practică este garantat în mod suficient.

În acest sens, UE ar putea să obțină și un avantaj concurențial pe piața mondială, prin promovarea unor sisteme europene fiabile de IA. Comitetul recomandă ca examinarea posibilității de certificare și etichetare europeană a acestor sisteme. Însă și munca de rutină și prelucrarea și analiza datelor sau munca în cadrul căreia planificarea sau predicția joacă un rol important, muncă desfășurată de regulă de persoane cu grad înalt de școlarizare, poate fi efectuată, în tot mai mare măsură, de sistemele IA.

Este puțin probabil ca toate activitățile pe care le îndeplinește cineva să fie preluate de IA sau de roboți. Aproape fiecare persoană se va confrunta însă cu automatizarea unor părți ale activității sale profesionale. Timpul astfel eliberat poate fi folosit pentru alte sarcini, cu condiția ca autoritățile naționale și partenerii sociali să-și asume angajamente în acest sens.

În acest context, este necesar să se țină seama de impactul pe care aceste evoluții îl pot avea asupra lucrătorilor și managerilor, promovându-li-se implicarea în proces, astfel încât să păstreze controlul asupra evoluțiilor și să nu devină victimele lor.

Nimeni nu poate prevedea însă în ce vor consta acestea, câte vor fi și cât de repede se va întâmpla acest lucru. Companii precum Google și Facebook reușesc să dezvolte o valoare uriașă cu un număr relativ mic de angajați.

În plus, noile locuri de muncă nu sunt întotdeauna de cea desigur crearea de roboți comerciali bună calitate. Există îngrijorarea că, odată cu evoluția ulterioară a IA, mai rămân doar mini-sarcini slab plătite pentru un grup tot mai mare de lucrători flexibili.

Sistemele IA oferă tot mai multe posibilități pentru urmărirea și monitorizarea lucrătorilor, fiind periclitate astfel autonomia și viața privată.

În prezent, munca este deja deseori stabilită și împărțită de niște algoritmi, fără intervenție umană, fapt care influențează natura muncii și condițiile de lucru. Există și riscul ca, în cazul folosirii sistemelor IA, activitățile să fie simplificate, iar unele competențe importante să fie uitate. Guvernele și partenerii sociali au posibilitatea de a determina modul în care IA este dezvoltată și aplicată în procesul muncii și trebuie să profite pe deplin de această posibilitate.

Astfel, este important să ne concentrăm nu numai pe ce este capabilă să facă IA, ci mai ales pe ce sunt capabili să facă oamenii creativitate, empatie, colaborarepe lucrurile pe care dorim ca oamenii să continue să le facă, și să căutăm posibilități pentru ca omul și mașina să lucreze împreună complementaritate. Co-crearea are de fapt o mare importanță: lucrătorii trebuie să fie implicați în dezvoltarea unor asemenea sisteme IA complementare pentru a se asigura că pot fi utilizate sistemele IA și că în munca lucrătorului există în desigur crearea de roboți comerciali suficientă autonomie și control human-in-commandîmplinire și plăcere.

Comisia Europeană se angajează puternic în dezvoltarea competențelor digitale, prin intermediul Digital Skills and Jobs Coalition. Însă nu oricine va fi capabil sau interesat să codeze și să devină programator.

De aceea, politica și mijloacele financiare trebuie să se îndrepte și spre educarea și dezvoltarea unor competențe din domenii care nu vor fi amenințate de sistemele IA să ne gândim la sarcinile în care interacțiunea umană este prioritară, în care omul și mașina colaborează, sau la sarcini care ne-am dori să fie executate în continuare de oameni.

De asemenea, este importantă și educația legată de etică și respectarea vieții private, întrucât IA are un mare desigur crearea de roboți comerciali în aceste domenii.

Deși aceste companii sunt susținătoarele dezvoltării deschise a IA, iar unele dintre acestea desigur crearea de roboți comerciali oferă platformele de dezvoltare ca open-source, nu este garantată accesibilitatea completă a sistemelor IA. UE, decidenții politici internaționali și organizațiile desigur crearea de roboți comerciali societatea civilă îndeplinesc un rol important în acest sens, asigurându-se că sistemele IA sunt accesibile tuturor, dar și că dezvoltarea acestora are loc într-un mediu deschis.

De asemenea, schimbările tehnologice pot conduce la inegalități salariale între persoane atât desigur crearea de roboți comerciali nivel local, cât și la nivel regional și global. IA poate intensifica aceste tendințe.

Informațiiimportante