Modul de realizare a schemei de independență financiară, Schema de calcul pentru stabilirea venitului anual net în sistem real

Independenta financiara in 5 pasi simpli

Facebook Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

modul de realizare a schemei de independență financiară cumpărați platforma de opțiuni

Nu sunt considerate venituri brute: a aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia; b sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; c sumele primite ca despăgubiri; d sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Condiţiile generale pentru ca o cheltuială să fie deductibilă: a să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; b să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; c să respecte regulile privind amortizarea, valabile şi în cazul impozitului pe profit; d cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 1.

modul de realizare a schemei de independență financiară forex graphics software

Exemplu de calcul Date din contabilitate în partidă simplă Date financiare.

Informațiiimportante