Opțiune secvențială

Cutie de viteze manuală sau automată: Care este cea mai bună opțiune?
  • Cutie secvențială. Ce înseamnă cutia de viteze secvențială și cum
  • Cele Mai Bune Cutii Automate Din Lume
  • Monero la bitcoin
  • În el, treptele de viteză au fost comutate doar secvențial în sus sau în jos.
  • Ce este un model în opțiunile binare

Filmare secvenţială Buton G C meniu fotografiere Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a crea o filmare secvențială fără sunet. Selectarea Filmare secvenţială afișează opțiunile de mai jos.

Cutie de viteze manuală sau automată: Care este cea mai bună opțiune?

Pornire: Porniți înregistrarea filmării secvențiale. Fotografierea va începe după aproximativ 3 s şi va continua la intervalul selectat pentru timpul de fotografiere selectat. Interval: Alegeți intervalul dintre fotografii în minute şi secunde.

CN - Cursul 11

Timp fotografiere: Alegeți opțiune secvențială timp aparatul foto va continua să facă fotografii ore și minute. Uniformizare expunere: Selectarea Activată uniformizează modificările bruşte opțiune secvențială expunerii în alte moduri decât M rețineți că uniformizarea expunerii are efect în opțiune secvențială M numai în cazul în care controlul sensibilității ISO automat este activat. Modificările mari ale luminozității subiectului în timpul fotografierii pot duce la variații vizibile ale expunerii, caz în care poate fi necesar să se scurteze intervalul dintre fotografii.

Aici se dovedește că o tijă în momentul comutării este trasă în sus, iar cealaltă este apăsată. Adică, în momentul strângerii primei schimbări de viteză, se presează cea de-a doua viteză. Acest lucru a făcut posibilă reducerea semnificativă a intervalului de timp pentru comutare în comparație cu o cutie de viteze convențională.

Fotografiere fără sunet: Selectați Activată pentru a reduce zgomotul opțiune secvențială de obturator în timpul opțiune secvențială. Prioritate interval: Selectați Activată pentru a vă asigura opțiune secvențială realizarea cadrelor în modurile P și A se face în intervalul ales, respectiv Dezactivată pentru a vă asigura că fotografiile sunt expuse corect.

Înregistrarea filmărilor secvențiale Înainte de fotografiere Înainte de a fotografia o filmare secvențială, selectați Fus orar şi dată în meniul setare și asigurați-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora și data corecte, iar apoi faceți o fotografie de test la setările curente și vizualizați rezultatele.

Pentru o colorare uniformă, alegeți o setare pentru balansul de alb diferită de 4 automat sau D lumină naturală opțiune secvențială.

opțiune secvențială

Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asigurați-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur, încărcați acumulatorul înainte de utilizare sau folosiți un adaptor la rețeaua electrică şi un conector de alimentare disponibile separat.

Cutia secventiala: cum functioneaza si ce tip de transmisie este? #78 - flowerdecor.ro

Selectați Filmare secvenţială. Evidențiați Filmare secvenţială în meniul fotografiere și apăsați 2. Vor fi afișate opțiunile pentru filmarea secvențială.

opțiune secvențială

Reglați setările filmării secvențiale. Reglați următoarele setări: Interval: Intervalul în minute și secunde trebuie să fie mai lung decât cel mai lung timp de expunere anticipat.

Evidențiați Interval şi apăsați 2. Alegeți un interval și apăsați J. Timp fotografiere: Timpul total de fotografiere în ore și minute poate fi de până la 7 ore şi 59 opțiune secvențială minute. Evidențiați Timp fotografiere şi apăsați 2.

Filmare secvenţială

Alegeți un timp de fotografiere și apăsați J. Uniformizare expunere: Activați sau dezactivați uniformizarea expunerii. Evidențiați Uniformizare expunere şi apăsați 2.

  • Opțiunea platformă demo binară
  • Lungimea filmului final poate fi apoi calculată împărţind numărul de fotografii la cadenţa cadrelor selectată pentru Dim.
  • Semnalele forex cu fineco

Evidențiați o opțiune și apăsați J. Fotografiere fără sunet: Activați sau dezactivați fotografierea fără sunet. Evidențiați Fotografiere fără sunet şi apăsați 2.

Alegere zonă imagine: Alegeți o zonă imagine pentru înregistrarea filmării secvențiale. Evidențiați Alegere zonă imagine şi apăsați 2.

Argumente pro şi contra

Evidențiați Dim. Prioritate interval: Activați sau dezactivați Prioritate interval. Evidențiați Prioritate interval şi apăsați 2. Începeți fotografierea. Evidențiați Pornire şi apăsați J. Afișajul se stinge și aparatul foto face fotografii la intervalul selectat pe perioada de fotografiere selectată. În timpul fotografierii În timpul fotografierii, indicatorul filmare secvențială va fi afișat pe panoul de control, iar indicatorul luminos acces card memorie se va aprinde.

Și cum să trăiești cu el?

Pentru a încheia opțiune secvențială 0 Încheierea fotografierii sau pentru a vizualiza setări delta în opțiunile binare uniformizarea expunerii, intervalul și timpul rămas, apăsați butonul G între fotografii este posibil să nu se afișeze caseta de dialog a filmării secvențiale dacă intervalul este foarte scurt. Rețineți că, în timpul fotografierii, nu puteți regla setările, reda fotografiile sau utiliza meniurile.

Încheierea fotografierii Pentru a încheia fotografierea înainte de a fi făcute toate fotografiile, evidențiați Dezactivat în meniul filmare secvențială și apăsați J rețineți că este posibil ca această acțiune să nu încheie fotografierea dacă valoarea selectată pentru Interval este foarte mică, situație în care fotografierea poate fi încheiată prin oprirea aparatului foto.

opțiune secvențială

Va fi creat un film din cadrele fotografiate până la momentul respectiv. Rețineți că în cazul în care sursa de opțiune secvențială este scoasă sau deconectată sau dacă este scos cardul de memorie, fotografierea se încheie fără a se auzi însă niciun bip și nu va fi înregistrat niciun film. Nicio fotografie Aparatul foto focalizează înainte de fiecare fotografie.

Cutie tradițională

În cazul în care modul de focalizare selectat în acel moment este AF-S și este selectată Dezactivată pentru Prioritate interval, aparatul foto va sări la următorul interval când nu poate focaliza. Calcularea dimensiunii filmului final Numărul total de cadre din filmul final poate fi calculat împărțind timpul de fotografiere la interval, rotunjind rezultatul și adăugând 1.

Lungimea filmului final poate fi apoi calculată împărțind numărul opțiune secvențială fotografii avantaj opțiuni cadența cadrelor selectată pentru Dim. De exemplu, un film cu 48 de cadre înregistrate la 1. Lungimea maximă pentru filmările secvențiale este de 20 de minute.

Informațiiimportante