Opțiuni în timp real, Afișați-vă locația în timp real altor persoane - Android - Hărţi Google Ajutor

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Selectaţi vizualizare în timp real.

Întrebări frecvente şi depanare

Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor. Comutator vizualizare live Ajustaţi grosimea conturului.

opțiuni în timp real

Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a îngroşa sau subţia contururile. Apăsaţi J. Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Comutator vizualizare live Reglaţi opţiunile.

opțiuni în timp real

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a modifica. Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea pentru opțiuni în timp real controla gradul de vignetare.

Efect de miniaturizare Selectaţi vizualizare în timp real.

opțiuni în timp real

Comutator vizualizare live Poziţionaţi punctul de focalizare. Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul de focalizare în zona care va fi focalizată şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.

opțiuni în timp real

Pentru a face să dispară temporar de pe afişaj opţiunile efectului de miniaturizare şi pentru a mări imaginea de pe monitor pentru o focalizare mai precisă, apăsaţi X. Apăsați W Q pentru a restabili afişajul efectului de miniaturizare.

Afişaţi opţiunile.

Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile efectului de miniaturizare. Reglaţi opţiunile. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea zonei care va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a-i ajusta lăţimea.

Comutator vizualizare live Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru culoare selectivă.

Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real

Selectaţi o culoare. Încadraţi un obiect în pătratul alb din centrul afişajului şi apăsaţi 1 pentru a alege culoarea obiectului drept culoarea ce va rămâne în imaginea finală este posibil ca aparatul foto să aibă dificultăţi în detectarea culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată. Pentru a mări centrul afişajului pentru o selectare mai precisă a culorii, apăsaţi X. Apăsați W Q pentru a micşora. Culoare selectată Alegeţi gama de culori.

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau pentru a reduce gama de nuanţe similare care vor fi incluse în imaginea finală.

opțiuni în timp real

Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; opțiuni în timp real că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte culori. Gamă de culori Selectaţi culori suplimentare.

Dacă aveți un telefon Pixel, aflați cum să găsiți o persoană cu Live View. Solicitați locația unei persoane Dacă v-ați afișat locația pentru o persoană sau dacă aceasta și-a afișat anterior locația pentru dvs. Deschideți aplicația Google Maps Atingeți fotografia de profil sau inițiala dvs. Atingeți numele persoanei de contact care și-a afișat în trecut locația.

Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de comandă pentru a evidenţia a doua dintre cele trei casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă culoare. Dacă doriţi, repetaţi pentru a treia culoare. Pentru a anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va fi afişat un dialog de confirmare; selectați Da. În cursul fotografierii numai obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi înregistrate color; toate celelalte vor fi înregistrate în alb şi negru.

  • Părintele sau tutorele dvs.
  • Cum vă putem fi de ajutor?
  • Este posibil să câștigi mulți bani

Informațiiimportante