Pozițiile comercianților comerciale, EUR-Lex - PC - RO

Google Kitaplar

În acest sens și pentru a promova serviciile la nivelul UE, eficiența și inovarea în domeniul instrumentelor de plată cu cardul, precum și operațiunile de plată pe bază de card într-un mediu offline, online sau mobil, este nevoie de claritate juridică și de condiții de concurență echitabile.

Pozițiile comerciale și speculative ale comercianților: Săptămâna din 27 octombrie

În plus, ar trebui interzise regulile comerciale și alte condiții dacă acestea nu le permit consumatorilor și comercianților cu amănuntul să aibă acces la informații exacte privind comisioanele plătite pentru operațiunile de plată și, prin urmare, împiedică crearea unei piețe interne eficace.

Contextul general Cadrul legislativ și de reglementare pentru plățile de mică valoare în UE a fost dezvoltat în ultimii 12 ani, odată cu introducerea monedei euro care a acționat ca un factor de accelerare.

cum este xtb forex

Regulamentul CE nr. Cadrul legislativ și de reglementare este completat prin mai multe investigații și decizii în materie de concurență realizate de Comisie în ultimii ani în temeiul legislației UE în domeniul plăților de mică valoare.

Pozițiile comerciale și speculative ale comercianților: 18 septembrie 2009

Plățile electronice sigure, eficiente, competitive și inovatoare reprezintă un element de importanță crucială pentru piața internă a produselor și a serviciilor, având un impact din ce în ce mai mare în contextul mondial actual de trecere de la comerțul fizic la cel electronic.

În acest context, realizarea pozițiile comercianților comerciale piețe interne pe deplin funcționale în domeniul cardurilor de plată a fost împiedicată de aplicarea pe scară largă a anumitor reguli și practici comerciale restrictive.

Rapoartele privind angajamentele comercianților COT oferă o defalcare a interesului deschis al fiecărui marți pentru rapoartele de piață în care 20 sau mai mulți comercianți dețin poziții egale sau superioare nivelurilor de raportare stabilite de CFTC. Datele privind piața metalelor sunt listate la Commodity Exchange Inc. Raportul scurt prezintă separat interesul deschis pe poziții raportabile și nereportabile. Pentru pozițiile raportabile, sunt furnizate date suplimentare pentru exploatațiile comerciale și necomerciale, răspândirea, modificări față de raportul precedent, procente de interes deschis pe categorii și numere de comercianți.

Aceste reguli și practici au drept rezultat, de asemenea, o lipsă de informare a consumatorilor și a comercianților cu amănuntul cu privire la costurile și la stabilirea prețurilor aferente operațiunilor, ceea ce generează rezultate ale pieței sub nivelul optim, printre care se numără și prețurile ineficiente.

Una dintre principalele practici care împiedică realizarea unei piețe integrate este utilizarea pe scară largă a sistemelor cvadripartite, care reprezintă cel mai frecvent tip de sisteme de carduri în care se aplică așa-numitele comisioane interbancare multilaterale CIM. Acestea sunt comisioane interbancare stabilite la nivel colectiv, de obicei, între prestatorii de servicii de plată acceptanți și prestatorii de servicii de plată emitenți care aparțin unui anumit pozițiile comercianților comerciale.

Aceste comisioane interbancare plătite de prestatorii de servicii de plată acceptanți fac parte din comisioanele pe care aceștia le impun comercianților comisioane de servicii percepute comercianțilorcare, la rândul lor, le transferă către consumatori.

  • Opțiuni cont demo one touch
  • Cum se câștigă bani pe internet b
  • Pozițiile comerciale și speculative ale comercianților: Săptămâna din 27 octombrie - Știri
  • Opțiune pe termen lung ce este acest videoclip
  • Cont de încredere cu opțiuni binare
  • LEGE nr.

Prin urmare, comisioanele interbancare ridicate plătite de către comercianți determină creșterea prețurilor finale ale bunurilor și serviciilor plătite de toți consumatorii. În practică, scopul concurenței dintre sistemele de carduri pare să fie, în special, acela de a convinge, în măsura posibilităților, cât mai mulți prestatori de servicii de plată emitenți să emită carduri, ceea ce duce, de obicei, la creșterea comisioanelor, mai degrabă decât la reducerea acestora, situație care contrastează cu efectul obișnuit de disciplină a prețurilor pe care îl produce pozițiile comercianților comerciale într-o economie de piață.

În prezent, în UE nu este în vigoare nicio legislație care să reglementeze comisioanele interbancare, cu excepția Danemarcei, în mod indirect, care reglementează comisioanele de servicii percepute comercianților pentru operațiunile efectuate în prezența ambelor părți.

opțiuni binare semnalează nvestn

Cu toate acestea, numeroase autorități naționale de concurență, printre care se numără cele din Regatul Unit, Germania și Italia, au inițiat proceduri care sunt în curs de desfășurare pentru aplicarea dreptului concurenței în această privință. De asemenea, o serie de state membre, inclusiv Polonia, Ungaria, Regatul Unit și Italia, sunt pe cale să adopte acte legislative. Efectele asupra consumatorilor Creșterile prețurilor provocate de comisioanele interbancare sunt prejudiciabile pentru consumatori, care nu sunt în general conștienți de comisioanele plătite de comercianți pentru instrumentul de plată pe care îl utilizează.

exemple despre cât de ușor este să câștigi bani

În același timp, o serie de practici de stimulare aplicate de către prestatorii de servicii de plată emitenți [cum ar fi vouchere de călătorie, bonusuri, rabaturi, refuzuri la plată charge backsasigurări gratuite etc. Regulile aplicate de sistemele de plăți cu cardul și practicile puse în aplicare de prestatorii de servicii de plată tind să mențină situația în care comercianții și consumatorii nu sunt conștienți de diferențele între comisioane și să reducă transparența pieței, de exemplu prin combinarea comisioanelor sau prin interzicerea posibilității comercianților de a alege o marcă de card mai ieftină pentru cardurile co-branded sau de a-i orienta pe consumatori către utilizarea unor astfel de carduri mai ieftine.

Chiar și atunci când comercianții sunt conștienți de diferențele de costuri, regulile aplicate de sistemele de plăți îi împiedică adesea pe aceștia să acționeze în vederea reducerii comisioanelor.

Rezultatul acestor comisioane stabilite la nivel colectiv și al măsurilor care reduc transparența constă în faptul că băncile nu sunt puse în concurență în ceea ce privește această componentă a comisioanelor lor, ceea ce generează creșterea prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru consumatori, inclusiv pentru consumatorii care nu plătesc cu cardul pozițiile comercianților comerciale comercianților comerciale care plătesc prin carduri cu comisioane reduse.

De fapt, această categorie de consumatori subvenționează utilizarea, de obicei de către alți consumatori mai bogați, a unor mijloace de plată mai scumpe pozițiile comercianților comerciale intermediul prețurilor de vânzare cu amănuntul mai ridicate.

Pe lângă limitarea opțiunilor în ceea ce privește prestatorii de servicii de plată, reducerea inovării și creșterea prețurilor pentru serviciile de plată, comisioanele interbancare pun sub semnul întrebării politica aplicată de Comisie în vederea promovării și a facilitării utilizării pozițiile comercianților comerciale electronice în beneficiul consumatorilor[1].

În cele din urmă, lipsa de opțiuni în ceea ce privește alegerea prestatorilor de servicii de plată, inclusiv la nivel paneuropean, îi împiedică efectiv pe consumatori să profite pe deplin de toate beneficiile oferite de piața internă, în special în ceea ce privește comerțul electronic. Efectele asupra pieței interne În prezent, există o gamă foarte largă de comisioane interbancare aplicate în cadrul sistemelor naționale și internaționale de plăți cu cardul, ceea ce are drept rezultat fragmentarea pieței și îi împiedică pe comercianții cu amănuntul și pe consumatori să se bucure de beneficiile unei piețe interne a bunurilor și serviciilor.

Chiar dacă se iau în considerare numai sistemele internaționale de plăți cu cardul, comisioanele interbancare diferă cu un factor de multiplicare de până la 10, ceea ce generează diferențe substanțiale între costurile suportate de comercianții cu amănuntul din țările respective.

Ca urmare a diferențelor mari între comisioanele aplicate în foi pentru opțiuni binare state membre, comercianții cu amănuntul se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în conceperea unei strategii de prețuri la nivelul UE pentru produsele și serviciile lor, atât în mediul online, cât și offline, în detrimentul consumatorilor.

Comerțul cu mirodenii

Acest lucru împiedică băncile acceptante să își ofere cu succes serviciile la nivel transfrontalier pozițiile comercianților comerciale nu le permite comercianților cu amănuntul să își diminueze costurile legate de plăți în beneficiul consumatorilor.

Efectele asupra intrării pe piață Comisioanele interbancare limitează, de asemenea, intrarea pe piață a prestatorilor de servicii de plată emitenți deoarece funcționează ca un prag minim care îi determină pe prestatorii de servicii de plată emitenți să emită carduri de plată sau alte instrumente de plată, cum ar fi soluțiile de plată online și de pe dispozitive mobile, care sunt oferite de întreprinderile nou-intrate pe piață. De asemenea, intrarea pe piață a actorilor paneuropeni rămâne foarte dificilă deoarece există diferențe considerabile între comisioanele interbancare naționale aplicate în statele membre ale UE, iar întreprinderile nou-intrate pe piață ar trebui să ofere comisioane interbancare cel puțin comparabile cu cele existente pe fiecare piață pe care doresc să pătrundă.

Acest lucru are un impact asupra viabilității modelului lor de afaceri, afectând, printre altele, potențialul acestora de a realiza economii de scară pozițiile comercianților comerciale de gamă.

Aceasta explică, de asemenea, de ce în mai multe state membre sistemele naționale de carduri în mod normal, mai ieftine tind să dispară. Prin urmare, barierele la intrare create de comisioanele interbancare pentru soluțiile de plată online și de pe dispozitive mobile au drept rezultat și un nivel de inovare mai scăzut.

52013PC0550

Astfel cum s-a menționat anterior, în prezent nu există nicio legislație de reglementare a comisioanelor interbancare în UE, cu excepția Danemarcei care le reglementează indirect. Pozițiile comercianților comerciale toate acestea, numeroase autorități naționale de concurență au inițiat proceduri care sunt în prezent în curs de desfășurare pentru aplicarea dreptului concurenței în această privință.

De asemenea, mai multe state membre sunt pe cale să adopte legislație în acest domeniu. Diferențele dintre calendarele procedurilor naționale și ale legislației preconizate riscă să producă o fragmentare și mai mare a pieței. Prin urmare, prezentul regulament propune crearea unor norme comune aplicabile comisioanelor interbancare în Uniunea Europeană, prin introducerea unor niveluri maxime ale comisioanelor pentru operațiunile efectuate cu carduri de pozițiile comercianților comerciale care sunt utilizate pe scară largă de consumatori, fiind astfel greu de refuzat sau de suprataxat de către comercianții cu amănuntul.

Pozițiile comercianților comerciale urmare, consumatorii și comercianții cu amănuntul ar trebui să beneficieze de o gamă mai largă de prestatori de servicii de plată atât noi, cât și tradiționaliinclusiv la nivel paneuropean. În plus, regulamentul va propune măsuri de asigurare a transparenței pentru a permite comercianților cu amănuntul și consumatorilor să fie mai bine informați atunci când își aleg instrumentele de plată.

Comerț cu amănuntul

Dispoziții în vigoare în domeniul propunerii Această inițiativă va completa cadrul legal existent în domeniul serviciilor de plată în UE, în special în ceea ce privește realizarea unei piețe interne a plăților și migrarea către instrumentele de plată paneuropene. Această directivă, care este în curs de revizuire în același timp cu pregătirea prezentei propuneri, creează cadrul general privind plățile în UE. Aceasta este completată de mai multe regulamente, cum ar fi Regulamentul CE nr.

În plus față de cadrul legislativ, în ultimii 20 de ani, Comisia Europeană și autoritățile naționale din domeniul concurenței au inițiat o serie de proceduri antitrust care vizează combaterea practicilor anticoncurențiale pe piața cardurilor de plată.

Informațiiimportante