Proiect de investiții pe internet. Caracteristici ale investițiilor pe internet

proiect de investiții pe internet

CECCAR REZUMAT Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia, care sunt legate în principal de costul inițial al investiției, durata de viață a proiectului, fluxurile de numerar generate de acesta, valoarea reziduală și costul capitalului investit.

Riscurile depind de alegerea profilului magazinului Startup-uri Riscuri medii, cererea pieței trebuie luată în considerare Salut! În acest articol vă vom spune despre investițiile pe internet. Astăzi veți învăța: Cu privire la specificul investițiilor pe internet; Cum puteți începe să obțineți profit; Despre regulile investițiilor online; Și cum poți câștiga bani cu doar de ruble. Internetul a ușurat multe domenii ale vieții de zi cu zi.

În articolul de față prezentăm pe larg aceste elemente, făcând și o clasificare a proiectelor de investiții. Termeni-cheie: proiect de investiții, cost inițial, durată de viață, fluxuri de numerar, valoare reziduală, costul capitalului investit Clasificare JEL: G17, E22 1. Clasificarea proiectelor de investiții Clasificarea proiectelor de investiții se poate face din mai multe perspective, iar cele mai des întâlnite în literatura de specialitate sunt prezentate succint în cele ce urmează.

proiect de investiții pe internet

O primă grupare a investițiilor poate fi făcută prin prisma categoriei de active în care se va investi. Astfel, pot exista: investiții directe — includ capacitatea de producție sau comercială a unei companii achiziția unui utilaj, a unui teren, activitatea de cercetare-dezvoltare, procesul de recrutare și instruire a personalului etc.

Analiza acestora este similară cu cea a investițiilor directe, însă prezintă și câteva aspecte specifice. O altă clasificare este cea legată de scopul realizării proiectului.

Din perspectiva managementului financiar, diferențele dintre aceste tipuri de investiții sunt date de profunzimea analizei care trebuie realizată pentru stabilirea fezabilității proiectului. Astfel, primele două categorii necesită o analiză mai puțin complexă, deoarece activitatea generată prin implementarea lor este deja cunoscută, deci implicațiile financiare pot fi mai ușor estimate.

proiect de investiții pe internet

Cea de-a treia categorie, deși vizează tot o activitate cunoscută, implică și elemente suplimentare legate de recrutarea de noi salariați, acțiuni publicitare în scopul creșterii vânzărilor pentru a acoperi și noua capacitate de producție, găsirea și amenajarea unor spații noi de lucru etc. Din această cauză, studiul fezabilității proiectelor respective va fi mai dezvoltat.

Ultimele trei categorii presupun o analiză cu un grad de complexitate ridicat, deoarece se referă la realizarea unor proiecte de investiții legate de activități noi. O altă perspectivă de clasificare a proiectelor de investiții vizează modalitatea de finanțare a acestora, care implică diferite avantaje și dezavantaje.

Astfel, acestea pot fi: finanțate din fonduri proprii — sumele necesare vor fi acoperite din sursele interne ale societății profitul investit în aceasta, rezerve etc. Investițiile respective vor fi finanțate din averea acumulată de acționari în companie, astfel că rata de rentabilitate minimă dorită pentru un proiect se va baza pe așteptările lor; finanțate din surse noi atrase de la acționari — sunt mai greu accesibile, deoarece implică și un proces de emitere de noi acțiuni pentru atragerea de fonduri, însă sumele rezultate pot fi mai mari decât resursele existente în companie; finanțate din surse noi împrumutate — presupun contractarea unui credit bancar sau emiterea de obligațiuni de proiect de investiții pe internet societate.

Din acest motiv ele pot avea un cost mai mic, rata de rentabilitate dorită pentru un proiect bazându-se pe rata dobânzii proiect de investiții pe internet, care ar trebui să fie mai mică decât rata cerută de acționari.

Totuși, implică un timp mai lung până la obținerea fondurilor, iar compania trebuie să convingă creditorii de bonitatea ei și de fezabilitatea proiectului. O ultimă perspectivă care va fi prezentată descrie proiect de investiții pe internet de organizare a proiectelor de investiții ce implică diverse restricții în realizarea lor.

Acestea sunt: proiecte concurente — implementarea unui proiect presupune imposibilitatea realizării altuia, concurent. De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o imprimantă. Dacă va achiziționa marca X, îi va fi imposibil să cumpere și marca Y folosind aceeași sumă și pentru a desfășura aceeași activitate.

De aceea, pentru a alege între două proiecte concurente se vor realiza analiza distinctă a fiecăruia și alegerea celui cu implicații mai bune pentru firmă; proiecte complementare — implementarea unui proiect implică, obligatoriu, și realizarea celui de-al doilea. De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o mină de diamant pentru exploatare.

Locația minei este greu accesibilă, nefiind disponibile niciun drum și nicio cale ferată pe o rază de 50 de kilometri.

Proiecte de investitii – Comuna Valea Lunga

Astfel, pentru o exploatare reușită a minei, este imperativ necesară construirea unui drum de acces. În acest caz, se recomandă realizarea analizei de fezabilitate pentru ambele proiecte în același timp; proiecte independente — implementarea unui proiect permite și realizarea altuia, însă nu este condiționată de aceasta.

De exemplu, o companie dorește să construiască pe un teren un hotel. Acest lucru nu o împiedică să construiască și un restaurant pe un teren de lângă hotel.

proiect de investiții pe internet

Analizele proiectelor respective pot fi făcute împreună, existând ipoteza unei corelații între veniturile hotelului și cele ale restaurantului generate de aceiași clienți. Însă pot fi efectuate și analize distincte ale celor două proiecte și decizia să fie luată pentru fiecare în parte.

În funcție de rezultatele analizelor, se pot realiza ambele investiții, unul dintre proiecte sau niciunul. Având în vedere existența a numeroase oportunități de investire pe piață, fiecare cu specificul ei, este necesară o analiză coerentă și corectă a implicațiilor financiare, comerciale, de resurse umane etc. Pașii principali care trebuie parcurși sunt prezentați în cele ce urmează. Fundamentarea elementelor specifice unui proiect de investiții Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia.

Ele sunt legate în principal de: costul inițial al investiției — fluxul de numerar inițial necesar pentru punerea în funcțiune a proiectului; durata de viață a proiectului — perioada în care se dorește exploatarea investiției; fluxurile de numerar generate de proiect — cash flow-urile pe care se estimează că le va încasa sau plăti compania în fiecare an ca urmare a exploatării proiectului; valoarea reziduală — fluxul de numerar final pe care îl generează proiectul pentru entitate în anul în care se dorește terminarea utilizării acestuia; costul capitalului investit — rentabilitatea minimă anuală pe care o așteaptă compania de la proiect pentru a acoperi riscul asumat prin realizarea sa.

Costul inițial al investiției Costul inițial al investiției este un element foarte important al proiectului, deoarece reprezintă suma de care trebuie să dispună compania pentru a putea începe investiția. În funcție de valoarea ei se va stabili și modul de finanțare a proiectului din fonduri proprii, prin apelarea la un credit sau atragerea de noi fonduri de la acționari etc.

În același timp, acest flux de numerar negativ pentru entitate ieșire de numerar este proiect de investiții pe proiect de investiții pe internet care va trebui acoperit din fluxurile de numerar viitoare ce se estimează că vor fi generate de investiție pentru ca ea să fie considerată fezabilă. Din această cauză, fundamentarea costului investiției trebuie realizată ținându-se cont de toate elementele care ar putea să o influențeze, fără însă a le supraevalua sau subevalua.

Costul inițial al investiției include: prețul de achiziție a utilajelor, spațiului, automobilelor necesare desfășurării investiției. Exemplu O companie dorește să realizeze o investiție într-o linie tehnologică pentru producerea de țigle de tip B, pentru care se cunosc următoarele: preț de achiziție — Investiția este necesară pentru a înlocui o linie tehnologică veche, ce proiect de investiții pe internet țigle de tip A, care la momentul realizării proiect de investiții pe internet se vinde la prețul de 7.

Valoarea de intrare a liniei tehnologice vechi este de În același timp se renunță și la un mijloc de transport cu valoarea de 8. Ne propunem să determinăm costul investiției făcute de companie. La determinarea costului investiției se va ține cont numai de elementele care au legătură cu realizarea proiectului.

Prețul de achiziție al noului utilaj și cheltuielile cu montajul și specializarea personalului reprezintă plăți pentru companie, iar vânzarea utilajului vechi va genera o încasare, deci acestea vor fi incluse în proiect de investiții pe internet cu semne diferite. Vânzarea utilajului proiect de investiții pe internet generează și un impozit pe profit, care constituie o altă plată pentru entitate. Profitul va fi calculat ca diferență între veniturile din vânzarea imobilizării și cheltuielile cu vânzarea acesteia generate de scoaterea din situațiile financiare a părții rămase neamortizate.

Nu se va ține proiect de investiții pe internet de vânzarea mijlocului de transport, deoarece, deși este o operațiune simultană cu investiția, ea nu este necesară realizării acesteia. Durata de viață a investițiilor Durata de viață a investițiilor reprezintă perioada dorită de exploatare a proiectului în companie și este intervalul de timp pentru care se vor estima cash flow-urile generate de acesta în cadrul analizei de fezabilitate.

Maxima ediției

Durata de viață este în general legată de perioada legală de amortizare, însă ține cont de specificul proiectului. Aceasta va include toate etapele de amenajare a terenului, respectiv perioada în care se observă o variabilitate mai ridicată a veniturilor și cheltuielilor generate de proiect.

Ulterior acestei perioade, cash flow-urile viitoare generate de proiect vor fi considerate aproximativ constante, iar influența lor asupra fezabilității proiectului se va vedea în cadrul valorii reziduale. Cash flow-urile generate de un proiect de investiții Cash flow-urile generate de un proiect de investiții reprezintă un element semnificativ în procesul de evaluare a fezabilității acestuia, deoarece ele constituie principala sursă de câștig și deci cea mai importantă modalitate de recuperare a investiției și de înregistrare a unui surplus de numerar.

Din această cauză, estimarea cash flow-urilor proiectului trebuie făcută într-o manieră coerentă și cu o probabilitate mare de a se realiza în anii următori. Valoarea reziduală Valoarea reziduală VR reprezintă ultima sursă de câștig a companiei de pe urma unui proiect, care apare după încasarea ultimului cash proiect de investiții pe internet din perioada de viață a acestuia.

În funcție de specificul proiectului, ea poate fi venituri suplimentare fără investiții fie prin prisma prețului de vânzare estimat, fie pe baza actualizării cash flow-urilor ulterioare.

Totodată, se vor vinde și activele circulante nete care au fost necesare pentru implementarea proiectului, dar care au devenit inutile odată cu vânzarea lui. Aceasta va genera cash flow-uri anuale constante de 3. Durata activelor circulante nete specifice proiectului este de 18 zile proiect de investiții pe internet cifra de afaceri. Compania dorește să vândă acest proiect după 4 ani de la realizarea investiției inițiale, estimând un preț de vânzare de 2.

Investirea banilor este un pas important către profitul pasiv. Dezvoltarea constantă a infrastructurii pieței de rețea îi obligă pe utilizatori să găsească noi modalități de a câștiga bani pe internet.

Dezinvestirea sa nu generează cheltuieli de refacere a mediului înconjurător. Ne propunem să determinăm valoarea reziduală a proiectului.

Inițial se calculează valoarea activelor circulante nete pe baza duratei de rotație furnizate. Deoarece cifra de afaceri este constantă, și valoarea activelor circulante nete va fi constantă în fiecare an. Proiectul de investiții se vinde după 4 ani, perioada de amortizare fiind de 5 ani. Vânzarea acestuia înainte de a fi amortizat complet determină o valoare contabilă netă de 2.

Pe baza acestui raționament, valoarea reziduală se determină ca o sumă actualizată la momentul n a cash proiect de investiții pe internet viitoare, folosindu-se ca rată de actualizare costul capitalului investit, determinat pentru proiectul respectiv.

Se estimează că acest proiect va genera următoarele cash flow-uri în primii 5 ani: Începând cu anul 6, producția se va stabiliza, iar cash flow-urile generate de proiect vor fi aproximativ constante în timp, având o valoare de 9. Costul capitalului investit Costul capitalului investit poate fi privit drept costul de oportunitate pe care opțiuni binare și spot asumă investitorii atât acționarii, cât și creditorii în momentul în care aleg un proiect în care să investească.

Practic, suma utilizată pentru a realiza o investiție nu mai poate fi folosită pentru alta, deci cei care furnizează această sumă pierd oportunitatea realizării altor proiecte și rentabilitatea oferită de acestea. Astfel, pentru ca un proiect să fie fezabil, el trebuie să le ofere investitorilor săi o rentabilitate cel puțin egală cu cea adusă de celelalte oportunități de investire care au același risc.

Riscul proiectelor este inclus în analiză în baza ipotezei conform căreia asumarea unui risc mai mare trebuie să conducă la obținerea unei rentabilități mai mari.

Proiect 5D on line cistig financiar pe internet

De asemenea, costul capitalului investit poate fi privit drept rentabilitatea cerută de fiecare categorie de investitori acționari și creditori în funcție de riscul pe care și-l asumă.

Având în vedere că riscul creditorilor este mai redus decât cel al acționarilor, rentabilitatea cerută de creditori va fi mai mică. Odată determinată valoarea rentabilităților cerute de investitori, costul capitalului investit în proiect k este calculat ca o medie ponderată a celor două cost mediu ponderat al capitalului CMPC și va fi: Atenție!

Rentabilitatea cerută de creditori Rentabilitatea cerută de creditori depinde de rata dobânzii anuale efective include atât rata proiect de investiții pe internet creditului, cât și celelalte comisioane existente cerută de creditori pentru acordarea creditului necesar realizării proiectului nu se iau în considerare toate creditele companiei, ci doar datele privind creditul făcut pentru proiect. Existența cheltuielilor cu dobânzile conduce la o reducere a rezultatului impozabil și deci a impozitului pe profit.

Astfel, firma va beneficia de o economie fiscală ca urmare a înregistrării cheltuielilor cu dobânzile. Ne propunem să calculăm costul capitalului investit pentru acest proiect.

Ce tipuri de proiecte de investiții există?

Rentabilitatea cerută de acționari Există mai multe modele de estimare a rentabilității cerute de acționari, în funcție de specificul proiectului și de riscul perceput de aceștia. Ele se pot baza pe: rata rentabilității financiare; modele de tip build-up. Dacă însă se consideră că în ultimii ani compania a avut o evoluție foarte bună care nu poate să continue, în mod normal, și în următorii ani sau foarte proastă care nu este de dorit să continue și în următorii anise poate apela la rata rentabilității financiare medie a întreprinderilor din același sector de activitate.

De aceea, pentru ca media sectorială să fie relevantă, este necesar ca în analiză să fie inclus un număr ridicat de companii sau trebuie făcute modificări pentru a ține cont și de specificul proiectului. Astfel, piața le acordă entităților respective un preț prin care se poate observa percepția sa asupra bonității firmei și asupra riscului asociat investirii în ea. Se presupune că un risc mai mare al societății va conduce la un preț mai mic pe piață ca urmare a cererii reduse pentru titlurile companiei și, implicit, la un numărul bitcoin mai ridicat al capitalului investit.

La nivel general se estimează că prețul actual al unui titlu este egal cu valoarea actualizată a cash flow-urilor viitoare generate proiect de investiții pe internet acesta dividendele și eventual prețul de vânzare.

Rata de actualizare folosită va fi chiar costul capitalului investit de acționari kacționari. Astfel, rentabilitatea cerută de acționari va fi chiar soluția acestei ecuații, presupunând că se cunoaște prețul curent al acțiunii și că s-au estimat cash flow-urile viitoare. În prezent, prețul pe piață al unei acțiuni este de 5 lei. Ne propunem să calculăm costul capitalului investit în proiect. Exemplu O companie listată la bursă dorește să realizeze o investiție de În prezent, prețul pe piață al unei acțiuni este de 20 lei.

Baia de Aries.

În ultimii 10 ani, entitatea a acordat dividende, ale căror valori sunt prezentate în tabelul următor: Ne propunem să calculăm costul capitalului investit în proiect.

De aceea este necesar să se calculeze rata de creștere a dividendelor de la un an la altul, folosindu-se formula: Astfel se vor obține următoarele rezultate: Se observă că rata de creștere proiect de investiții pe internet în fiecare an, însă variația este destul de mică, astfel că se poate considera că, în medie, dividendele vor continua să se majoreze și în anii următori cu o rată egală cu media ratelor din ultimii ani.

Astfel, rata de rentabilitate cerută de acționari va fi: c Modele de tip build-up În cazul în care proiectul analizat nu se poate încadra ușor în modelele uzuale, se poate apela la modelul build-up pentru a se lua în calcul proiect de investiții pe internet caracteristicile specifice lui.

Acesta se bazează pe ipoteza că identificarea unui nou aspect riscant va conduce la o creștere a rentabilității cerute de acționari, iar nivelul minim acceptat de la care se pornește este rata de rentabilitate a activului fără risc.

Proiecte de investiții pe internet - care sunt acestea?

Pentru că se analizează proiecte cu un orizont lung de investire, se au în vedere, în general, și titluri de stat proiect de investiții pe internet o maturitate ridicată de regulă, de 20 de ani. Astfel, pentru analizarea unui proiect de investiții din România se va ține seama de rentabilitatea oferită de obligațiunile de stat cu maturitate ridicată. Dacă astfel de titluri nu sunt emise pe piața românească, se pot avea în vedere titluri emise de alte state.

Totuși, în acest caz este foarte important să se ia în considerare și prima de risc de țară, ținând cont de faptul că nu se poate vorbi despre același risc dacă un proiect se realizează în România, în Germania sau în SUA. Dacă însă titlurile sunt emise în țara în care se dorește implementarea proiectului, rentabilitatea acestora include deja proiect de investiții pe internet de țară.

Prima de risc al pieței de capital RPm este inclusă ca urmare a faptului că riscul unui acționar este superior celui al unui creditor. Astfel, deoarece rentabilitatea obligațiunilor de stat implică riscul unui creditor, prima de risc al pieței de capital permite determinarea rentabilității unui acționar. Această primă va fi calculată ca diferență între rentabilitatea indicelui bursier general al pieței de exemplu, BET Plus în România și rentabilitatea activului fără risc.

Prima de risc al sectorului de activitate RPsector ia în considerare riscul specific activității desfășurate de companie și prin proiectul analizat. Astfel, se pot avea în vedere comparații cu alte societăți din același sector de activitate concurenții entității și performanța lor pe piață.

Investiții prin internet. Proiecte de investiții pe internet. Sunt o varietate - proiecte bancare

Însă dacă acestea sunt din alte țări este necesar să fie făcute ajustări pentru a nu include în analiză și riscul de țară specific companiei concurente. Prima de risc al companiei RPcompanie ia în calcul toate elementele specifice acesteia care pot conduce la o creștere a riscului asumat de acționari, în comparație cu cel al întreprinderilor din același sector de activitate.

Fiecare model de estimare a rentabilității cerute de acționari are avantaje și dezavantaje. Important este să se aleagă modelul care se apropie cel mai mult de realitatea proiectului implementat. Astfel se va obține o valoare corectă a rentabilității, iar rezultatele analizei de fezabilitate a proiectului nu vor fi denaturate de aceasta.

Ross, S. Stancu, I.

Informațiiimportante