Revizuiri suplimentare de venituri

revizuiri suplimentare de venituri

Este pentru prima dată când o rectificare bugetară esteanalizată şi evaluată de specialişti independenţi.

Datorităexistenţei Consiliului Fiscal au fost făcute cunoscute informaţiila care până acum publicul nu a avut acces.

Consiliul apreciază căexecuţia veniturilor şi a cheltuielilor pe primele şase luni arată,în mod evident, o evaluare mult prea optimistă în raport curealizările efective, care nu este explicabilă doar prin evoluţiasub aşteptări revizuiri suplimentare de venituri economiei reale, ci indică şi creşterea evaziuniifiscale, evidentă în special la accize.

De aceea, sunt înregistrate incorect venituri. Rezolvare Informații despre remedierea rapidă O remediere rapidă compatibilă este disponibilă de la Microsoft. Există o secțiune "remediere Descărcare disponibilă" în partea de sus a acestui articol în baza de cunoștințe. Dacă întâlniți o problemă descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă s-au asociat unui plan de suport direct cu Microsoft, posibilitatea să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și creați o nouă solicitare de suport.

Una dintre deficienţele majore este faptul că Finanţele nupublică informaţii comparative cu privire la nivelul lunarprogramat al veniturilor şi cheltuielilor şi cel realizatefectiv. În proiectul rectificării bugetare Finanţele estimează un minusde 1,4 mld. Compensarea ar urma să vină dinîncasările obţinute în urma majorării TVA, cu cinci puncteprocentuale, plusul estimat fiind de 1,4 mld.

revizuiri suplimentare de venituri lucrați pe internet fără investiții 40 302

În plus, Finanţele s-au gândit să regleze bugetul prin donaţiipe care cele trei mari companii cu capital majoritar de stat le"pot" face, aşteptându-se la mil. Sumaaşteaptată de la Electrica, Romgaz şi Loteria Română reprezintăaproape jumătate din veniturile suplimentare luate în calcul larectificare.

Consiliul Fiscal consideră că este necesară clarificareacertitudinii încasărilor acestor donaţii şi precizareaimplicaţiilor economice asupra respectivilor operatori economici cucapital majoritar de stat.

  • Consiliul Fiscal critică rectificarea bugetară
  • Cea mai funcțională strategie pentru opțiuni binare

În plus, având în vedere că acestedonaţii nu au, prin definiţie, un caracter permanent, ConsiliulFiscal consideră că ele distorsionează imaginea de ansamblu asuprapoziţiei fiscale reale. Deşi prin rectificarea bugetară sunt operate revizuiri majore devenituri şi cheltuieli, acestea nu sunt însoţite de noteexplicative privind sursele revizuirii şi ipotezele luate încalcul.

Consiliul Concurentei apreciaza ca, incepand cu 1 apriliear trebui revizuit sistemul de impozitare din sectorul gazelor naturale, avand in vedere ca urmeaza sa se incheie procesul de liberalizare. Ca urmare, scopul reglementarii a fost de a impozita toti operatorii care desfasurau atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase din Romania pe teritoriul national, pe parcusul derularii procesului de liberalizare.

În acest sens, Consiliul Fiscal recomandă îmbunătăţireatransparenţei procesului bugetar prin fundamentarea detaliată asurselor revizuirii veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare capitoldin bugetul general consolidat. Consiliul critică şi majorarea TVA, care deşi a fost motivatăprin imperativul asigurării echilibrului bugetar, nu s-a făcut înconformitate cu principiul stabilităţii, măsura fiind implementatăîntr-un orizont de timp foarte scurt şi fără o estimare detaliatăde impact, deşi efectele ei asupra economiei sunt majore.

Evoluţia aşteptată de Finanţe nu este în totalitate consistentăcu proiecţiile macroeconomice pentru a doua jumătate a anului, careimplică accentuarea contracţiei economice şi impactul negativasupra veniturilor determinat de reducerile salariale şidisponibilizări, în opinia Consiliului.

  • Supraimpozitarea la gaze ar trebui eliminata din 1 aprilie – ROPEPCA
  • Costul cartelului forex

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, Consiliul Fiscalconsideră în cea mai mare parte realiste proiecţiile revizuite. Majoritatea revizuirilor sunt aferente cheltuielilor cuasistenţa socială - pensii şi ajutoare de şomaj şi cheltuielilor cubunuri şi servicii. Consiliului Fiscal consideră că, în cazulcheltuielilor pentru pensii şi şomaj, modificările necesare suntexplicate de ipotezele nerealiste utilizate în fundamentareabugetului iniţial al asigurărilor sociale de stat număr depensionari şi pensie medie estimată pe şi a bugetuluiasigurărilor pentru şomaj rată nerealistă a şomajului estimatiniţial pentru De altfel, Consiliul aminteşte că situaţia sistemului public depensii este total nesustenabilă, necesitând măsuri urgente dereformă.

revizuiri suplimentare de venituri cum să faci bani profitabil

În cazul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, revizuireaîn creştere se datorează, în principal, deciziei salutare aachitării sumei de 1,9 mld. În privinţa cheltuielilor de capital, Consiliul apreciază căreducerea acestora în cursul execuţiei bugetare şi realocareabanilor la cheltuieli curente, practică uzuală în ultimii ani,relevă în mod clar lipsa unei strategii în alocarea resurselorpentru investiţii publice.

În plus, investiţiile publice limitatediminuează şi potenţialul de creştere a veniturilor bugetare petermen mediu şi lung.

Veniturile estimate la bugetul consolidat scad la rectificare cu3,58 revizuiri suplimentare de venituri.

revizuiri suplimentare de venituri recenziile opțiunii yu

Informațiiimportante